Община Хасково купува нови коли

Община Хасково пусна обществена поръчка за закупуването на два нови леки автомобила. Те са за нуждите на общинска администрация и трябва да са с 4+1 места.

Прогнозната стойност на поръчката е 29 166 лв. без ДДС.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 30 юни.

С друга обществена поръчка се търси доставчик на бетонни, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за общинското предприятие „Екопрогрес“. Поръчката е за период от 24 месеца. Прогнозната й стойност е 238 885 лв. без ДДС, като офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 25 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top