Ремонтират мост на река Марица за милион и половина

Ремонтират мост на река Марица за милион и половина. Обществена поръчка за укрепване и възстановяване на пътния мост на булевард „Стефан Стамболов“ обявиха от община Димитровград.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 544 835 лв. без ДДС. Продължителността й е 420 дни.

По него се осъществява връзката между центъра на града и кварталите „Марийно“, „Вулкан“ и „Черноконево“. Съоръжението се състои от три части. В началото и в края има по един едноотворен подлез със светъл отвор от по 6 м, през които преминават черни пътища. Централната част е седем-отворна монолитна стоманобетонна конструкция, система „герберова греда“ с отвори по 24.5 м двата крайни отвора и между тях пет отвора по 31 м. Общата дължина на моста, включително крилата на подлезите, е 236.1 м.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 15 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top