Правят спирки в Добрич

Правят спирки в Добрич. Общината обяви обществена поръчка за ремонт на спиркови навеси и изграждане на нови по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ще бъдат ремонтирани 24 спирки на градския транспорт в Добрич, а нови 6 ще бъдат изградени. Поръчката включва и електрозахранване на 30  спирки, за 7 от които захранването ще се осъществи от системата за улично осветление на града, а за останалите ще е необходимо ново електрозахранване, осигурено от изпълнителя.

Обществената поръчка е валидна до 29 юни т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top