Правят ново кръгово в Разград

Правят ново кръгово в Разград. Общината обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“.

Процедурата включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, упражняване на авторски надзор по всички части от инвестиционния проект и извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с проекта.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 55 833,33 лв. без ДДС, от които 4 166,66 лв. без ДДС – за проектиране и авторски надзор, а 51 666,67 лв. без ДДС – за строително-ремонтни работи.

Новото кръгово кръстовище се изгражда с цел подобряване безопасността на автомобилния и пешеходен трафик, както и по-равномерно разпределяне на транспортните потоци в този участък. Кръстовището ще бъде проектирано двулентово с ширина, позволяваща безпроблемното преминаване на товарни автомобили, автобуси и други превозни средства на обществения транспорт за превоз на пътници и ще се оформи с вътрешен кръг чрез монтаж на преместваеми (мобилни) елементи от рециклирани 100% екологично чисти материали, тип бордюри, закрепещи се посредством анкерна система с вид и размери по зададена в документацията схема. Максималният диаметър на външния кръг на кръстовището е 19.9 м. С цел недопускане задръстване на автомобилния трафик в кръговото кръстовище пешеходните пресичания ще бъдат изнесени извън обхвата на кръга, като се осигури безопасното пресичане на пешеходци непосредствено преди и след кръга по бул. “Априлско въстание“, както и пресичане на ул. “Пета“ преди отклонението за Автогарата.

Срокът за изпълнение на дейностите е 60 календарни дни, от които 10 за проектиране, а останалите за СМР.

Оферти за изпълнение на обществената поръчка се приемат до 30 юни т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top