Община купува морска сол за близо 173 хиляди лева

Община Хасково обяви обществена поръчка за закупуване на 2400 тона насипна морска сол. Тя ще се използва за общинското предприятие “Екопрогрес” за зимно поддържане на пътищата в общинaта.

Посоченото количество е прогнозен обем за 36 месеца, като възложителят не се задължава да го усвои напълно.

Прогнозната стойност на поръчката е 172 800 лева без ДДС.

Oбществената поръчка е по договаряне без предварително обявление. Мотив за избор на процедурата е, че предметът на поръчката е доставка на стока, която се търгува в стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, става ясно от обявлението.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top