Община Дупница търси кой да ремонтира улици в града

Община Дупница продължава процедурата по избор на изпълнител за ремонт на улици в града. Отворени са ценовите оферти за цялостен ремонт на участъци от 7 улици в града.

Общинската комисия е отворила офертите на фирмите, които участват по съответните позиции. Обществената поръчка е с обща прогнозна стойност в размер на 734 696 лева без ДДС за улиците „Здравец”, „Трети Гвардейски полк”, „Илинден”, „Криволак”, „Мир”, „Даскал Христо Тодоров” и „Елин Пелин”. Другите три улици в поръчката „Баба Ната”, „Тунджа” и „Плиска” с обща прогнозна стойност 115 688 лева ще бъдат с директно възлагане.

Строителните дейности са свързани с цялостно преасфалтиране и изграждане на нови тротоари. До дни комисията ще излезе с решение по победителите и предложи на кмета на Дупница да сключи договори с тях за стартиране на ремонтните дейности.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top