Строители на зоопарк правят детска градина в Пловдив

Строители на зоопарк правят детска градина в Пловдив. Комисията в Община Пловдив избра изпълнител за  детска градина в Пловдив в най- гъстозастроения район на бул. „Александър Стамболийски”.  Единствената фирма, която не е билa отстранена е „Запрянови – 03”, като тя е получила и над 99 точки при оценяването. Другите 10 компании не са отговаряли на условията и са имали различни разминавания в документацията.

Сумата за детската градина е близо 4,5 млн. лева, а фирмата изпълнител е дала срок за изпълнение 240 дни.

„Запрянови – 03” строиха и зоопарка в Пловдив, като скоро се очаква договорът да бъде прекратен. Все още обаче не се знае дали компанията ще се съгласи на условията за разваляне на договора. Не е невъзможно след спечелването на обществената поръчка Вакрил Запрянов да бъде по-благосклонен към градските власти.

Това бе втора обществена поръчка за градината, след като първата бе прекратена от старата власт след жалба в КЗК.  Вече четвърта година жителите около бул. „Александър Стамболийски” очакват детската градина, тъй като в района местата са недостатъчни.

Проектът включва градината да е за 200 деца – разпределени в осем групи от по 25 деца във всички възрастови групи. Четири от групите са на първия етаж и четири на втория. Забавачката ще има и плувен басейн ,както и физкултурен салон. В двора се предвижда мащабно озеленяване, като непосредствено до детската градина ще бъде създаден и парк от 5 декара, който ще стане естествено продължение на зеленината.

В бюджета обаче има заделени едва 900 000 лева за градината, с които да започне строителството. Не е ясно откъде ще бъде взета разликата.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top