Поправят закона, за да има поръчки и за частните болници

Поправят закона, за да има поръчки и за частните болници. Тези лечебници ще правят обществени поръчки за доставка на лекарства, оборудване и външни услуги, както държавните, ако над 50% от приходите им са от здравната каса, държавния или общинския бюджет. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки, които са пуснати за обществено обсъждане.

Досега изискването да правят обществени поръчки беше само за държавните и общински болници. Промяната е предложена от Министерството на здравеопазването, тъй като в началото на годината беше изнесена информация, че частни болници купуват медикаменти, които се покриват от здравната каса, на по-високи цени от тези за държавните болници.

Други предложени промени са свързани с използването на Централизираната електронна платформа за провеждане на обществени поръчки. Заради преминаването към изцяло електронни обществени поръчки с промените специално се посочва, че всички решения – за откриване на процедурата, за предварителен подбор, за определяне на изпълнител и т. н., ще бъдат електронни документи, които ще се качват в платформата.

Ще бъдат променени и глобите, които налага Комисията за защита на конкуренцията при нарушение на процедурата по обществена поръчка от възложител. Сега глобата за тежко нарушение, което е попречило на някой кандидат да участва в процедурата или да бъде определен за изпълнител, е до 10% от стойността на сключения договор. С промените глобата ще стане от 5 до 10 на сто. А за по-малки нарушения, глобата ще бъде от 1 до 3 на сто.

С предложените промени ще отпадне и възможността в контролната си дейност Агенцията за обществени поръчки да ползва външни експерти за оценка на техническите спецификации. Мотивите са, че тези експерти правели формални проверки, давали бланкетно формулирани заключения и неаргументирани препоръки.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top