Община Дупница с поръчка за сметище

Община Дупница обяви обществената поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор за общинското депо за неопасни отпадъци край града.  Прогнозната стойност на всички дейности по рекултивацията е около 7 000 000 лева.

След затварянето му от 1 януари 2018 г. сметището край Дупница се самозапалва постоянно, а единственото решение на проблема е рекултивацията, казват от общината.

Сметището в м. Злево край Дупница е на терен от около 200 декара. Сметонасипването там е започнало преди повече от 60 години върху терен с денивелация около 75 метра, а откосите са много стръмни с височина достигаща над 100 метра. С отпадъци са замърсени към 80 декара терени, а приблизителният депониран отпадък с годините е внушителните 465 000 m3.

И след затварянето му сметището се самозапалва постоянно, особено при дъжд и при горещините лятото.

Районът при ж.к. Бистрица и близкото с. Джерман е постоянно обдимен. РИОСВ наложи глоби на общината и за неправилна експлоатация – на сметището има претоварна площадка, която още се използва. Според проекта за рекултвиция след всички дейности, районът ще бъде затревен, ще бъдат засадени 17 322 дървесно-храстова растителност, а районът – превърнат в гора. В обявата за избор на изпълнител е записан срок за изпълнение 515 дни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top