Пловдивският административен съд с поръчка за ремонт на сградата си

Пловдивският административен съд обяви обществена поръчка за козметичен ремонт на сградата. Ще бъдат боядисани стаите, а на покрива ще бъде монтирана нова водосточна тръба. Прогнозната стойност на ремонта е 13 473 лв. без ДДС.

Сградата на съда няма да затваря, докато тече обновлението. Оферти се набират до 1 август т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top