Асфалтират пловдивски улици за 3 милиона лева

Асфалтират пловдивски улици за 3 милиона лева с ДДС. Район „Западен” приключи обществена поръчка за ремонт и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки за следващите 5 години.  Единствената фирма, която се е явила на процедурата е „Драгиев и Ко”, която ще ремонтира улиците в района през следващата петилетка.

Финансиране по поръчката не е осигурено, но практика е районните администрации да пускат подобни поръчки, за да бъдат по-гъвкави. Така, ако от районната администрация намерят финансиране те веднага могат да започнат работа.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top