Ремонтират кметството в Краево

Ремонтират покрива на кметството в Краево, в което се помещават още читалището, библиотеката и пенсионерският клуб на селото. Необходимите за това 40 000 лв. са предвидени в бюджета на общината за тази година.

Покривът е с площ 490 кв./м. Дейностите са подмяна на дървената конструкция, поставяне на подпокривно парадифузно фолио, дъсчена/летвена обшивка, нови улуци и водостоци, както и на система за мълниезащита, ремонт на четирите коминни тела, цялостна подмяна на керемидите с нови.

Ремонтът е възложен на местна фирма.

Преди няколко дни завърши и ремонтът на покрива на кметството в Липница, а в края на този месец ще започне ремонт на покривите на кметствата в Боженица и Гурково. И тези ремонти ще бъдат осъществени със средства от общинския бюджет.

Сградите на още четири кметства ще се ремонтират с европейски средства. Община Ботевград започна процедура за обявяване на обществена поръчка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата Врачеш, Скравена, Литаково и Елов дол. Ремонтите предвиждат поставяне на топлоизолация на външните страни и на покрива, подмяна на дограма, ново осветление, мълниезащита. Общата стройност на проекта е 360 000 лева. Парите са осигурени по Програмата за развитие на селските райони. Според изискванията на Община Ботевград ремонтните дейности трябва да бъдат извършени за 210 работни дни, но не по-късно от 18 ноември 2022 год.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top