Стягат ремонт на плевенската автогара

Стягат ремонт на плевенската автогара. Община Плевен ще обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности.

Общинският съвет обезпечи финансиране на проекта чрез поемане на дългосрочен дълг от “Регионален фонд за градско развитие”.

След направена актуализация и решението на проектантите да се намали стойността на ремонта, общата стойност на строително-монтажните работи достигна 2,7 милиона лева. Съветниците са утвърдили допълнителното финансово обезпечение до 95 на сто от фонда и допълнително собствено участие на общината от 5 на сто.

Идеята е автогара “Плевен” да предложи по-добро качество и комфорт за гражданите и превозвачите. Целта е бъде извършен основен ремонт на зоната за движение на автобусите, да бъде осигурена достъпна среда, нова навесна конструкция, пейки, видеонаблюдение, климатизация и енергийна ефективност, информационно табло, достъп до безжичен интернет, помещение за съхраняване на багаж, стая за майки с деца и други.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top