Строят социални жилища за над милион лева в Казанлък

Строят социални жилища за над милион лева в Казанлък. Общината е в процес по възлагане на обществени поръчки за изграждане на десет нови социални жилища. Напролет догодина ще започне строителството им.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Стойността му е 1 млн. 200 хил.лв., а продължителността – 24 месеца.

В рамките на проекта ще бъдат изградени десет типови къщи – част от тях на ул. „Петьо Ганин“, другата част на ул. „Козлудуй“.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top