Община Пловдив купува гориво за над 4 милиона лв.

Община Пловдив обяви обществена поръчка за течни горива за периода 2021 – 2023 г. за 4 155 000 лв. без ДДС.

Възлагането е на принципа договаряне без предварително обявление и ще се възложи чрез договори за покупко-продажба на стоки, търгувани на стоковата борса.

Поръчката е разпределена в две обособени позиции. Доставки на автомобилен бензин А98 с биоетанол и дизелово гориво с биодизел до служебна бензиностанция на община Пловдив и доставки на дизелово гориво за отопление до обекти на територията на Пловдив.

Срокът за подаване на оферти изтича на 20 август.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top