Габрово с план за зелени обществени поръчки

Габрово с план за зелени обществени поръчки. Чрез него  ще се стимулира ресурсната ефективност и прилагането на зелени обществени поръчки.

Документът е част от заложените дейности по проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“. Целта му е да се подобри изпълнението на Общинския план за развитие при провеждането на политики, които включват екологосъобразни подходи за обществени поръчки.

Планът акцентира върху нуждата от повишаване капацитета на местните възложители за изготвяне на зелени поръчки, повече информираност на гражданите за ползите от кръговата икономика, както и наблюдение на екологичните и икономическите ефекти.

Зелените обществени поръчки са процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Съгласно целите на плана възложителите на територията на община Габрово следва до 2022 г. да са достигнали 25% дял на зелените поръчки, 50 експерти да са повишили своя капацитет за изготвяне на процедурите и да са реализирани 6 добри практики.

Във втората фаза на проекта, която ще продължи до средата на 2022 г., предстои планът да бъде реализиран.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top