Община Пловдив купува тонове сол

Община Пловдив купува тонове сол за обезопасяване на градските пътища.  Обществената поръчка е за 437 500 лева без ДДС, а оферти ще се отварят на 1 септември.

 Заявеното количество е 3500 тона, което е нужно за две години.

През миналата година общината не е купувала сол и ползвала резервите, останали от 2018-та. Пазаруването ще става чрез Стокова борса.

От години срещу заледяване в града не се използва пясък, за да не се замърсява въздухът. Опесъчаване се прави предимно на автобусните спирки и в пешеходните подлези. В “Чистота” и фирмата подизпълнител КМД разпръскват на улиците и мостове разтвор на сол. За зимната поддръжка се купуват и химически препарати, които не оказват вреда на въздуха. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top