Ремонтират улици в Разград

Ремонтират улици в Разград. Започна почистване на двата участъка от ул. „Никола Пенев“, които са предвидени за ремонт (от ул. “Осогово“ до ул. “Връх Свети Никола“ и от ул. “Юмрукчал“ до ул. “Проф. Д.Ненов“), както и на ул. „Емил Димитров“ (от ул. “Проф. Димитър Ненов“ до ул. „Осогово“). След почистването им, започва тяхното асфалтиране.

По тази обществена поръчка предстоят текущи ремонти и на още няколко улици в Разград: ул. “Казанлък – в участъка до Ди Ес Смит България, Автобустранс тупик; ул. “Весела“от ул. “Урал“ до ЖК “Житница“ бл.2; ул. „Брегалница”от ул. “Вардар” до ул. „Струмица“; ул. “Околчица– тупик западно от ул. “Добровска“; улица до Тенис кортове от ул. „Северенбулевард” до паркинга на тенис кортове и ул. “Перистър”от бул.“Бели Лом“ до ул. “Кресна“.

Стойността на текущите ремонти е 302 062 лв. без ДДС. По договор те трябва да приключат за 120 дни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top