Община Русе дава 14.25 млн. лв. за нови тролеи

Община Русе пусна обществена поръчка за доставка на 15 нови тролея. Возилата са за нуждите на обществения градски транспорт.

Прогнозната стойност на тролеите е 14.25 милиона лева.

Оферти за обществената поръчка се приемат до 1 октомври тази година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top