Ремонтират Комплекса за социални услуги в Павликени

Ремонтират Комплекса за социални услуги в Павликени. За целта са предвидени 47 677лв. без ДДС. 87,4 % от средствата са от фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, а останалите са осигурени от бюджета на общината.

Община Павликени обяви обществена поръчка за избор на изпълнител.

Предвидени са подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез топлоизолация на външните стени на западното крило, хидроизолация на покрива и подмяна на прозорците.

Крайният срок за подаване на оферти е 9 септември. Според обявлението срокът на изпълнение на дейностите е не по-късно от 15 ноември 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top