Срив в системата провали поръчка в Пловдив

освежават

Срив в централната автоматизирана система на Агенцията за обществени поръчки провали  търг за маркировката в Пловдив. Офертите вече се подават електронно и се отварят онлайн, без да присъстват кандидатите.

Обявената обществена поръчка  е разделена на  две обособени позиции – за  хоризонтална  пътна маркировка и  за сигнализация  с прогнозни цени съответно  350 000 и 300 000 лева или общо 650 000 лева  с ДДС.

От ОП “ОКТ”  веднага се свързали с Агенцията и оттам са уверили, че отстраняват повредата. 

Известно е само, че три фирми проявяват интерес към хоризонталната маркировка, а четири – към вертикалната сигнализация. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top