Подменят печки на дърва с еко уреди във Велико Търново

Подменят старите печки на дърва и въглища с алтернативни уреди за отопление в Старата столица. Община Велико Търново има одобрени домакинства, които ще получат нови уреди на пелети и природен газ при изпълнението на пилотната фаза на проект.  Предстои отваряне на ценовите оферти по обявената обществена поръчка за доставка на уредите. Очаква се старите печки да бъдат подменени преди началото на новия отоплителен сезон.

В последващия етап на проекта ще бъдат подменени старите печки и на други домакинства или общо на 500 семейства от старата столица. Финансирането е осигурено по програма “Life+” на Европейската комисия.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top