Готвят нови правила за безопасност на пътя за 50 хил. лв.

Готвят нови правила за безопасност на пътя за 50 хил. лв. Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за промяна на три наредби, свързани с пътната безопасност.

Общата сума, която ще даде ведомството за новите правила и нормативи, които да гарантират по-малко жертви на пътя е 50 000 лева. Те ще бъдат разпределени по равно между три отделни позиции.

Първата е за нови правила на движението в Наредба 1 за организиране на движението по пътищата, в която са разписани нормите за пешеходни пътеки, режимите на движение по шосетата и транспортните схеми в населените места. Втората позиция е за изчистване на правилата за светлинните сигнали на пътя, а третата за сигнализиране с пътни знаци.

При избор на изпълнителя предложената цена ще има тежест от 40 на сто, а с останалите 60 на сто ще се оценява качеството на проекта. Кандидатите да пишат новите пътни правила трябва да са изпълнили поне една подобна поръчка през последните три години или пък да се е занимавал с научно-развойна дейност, свързана с пътната безопасност. Участниците предоставят и финансова гаранция от 5 на сто от стойността на позицията, за която кандидатстват.

Документи могат да се подават до 23:59 часа на 14 октомври.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top