Ще добиват лечебна вода край село Бистрица

Ще добиват лечебна вода край село Бистрица. Община Дупница обяви процедура за проучване за термоминерална вода на територията на село Бистрица. Обявена е обществена поръчка за сондажно хидрогеоложко инженерингово изпълнение.

Инвестиционното намерение е за изграждане на сондажен кладенец за добив на термоминерална вода, като се предвижда сондажът да достигне до дълбочина 1100 метра.

За локализиране на най-подходящото местоположение за изграждане на експлоатационен сондаж за добив на термоминерална вода са проведени теренни обширни хидрогеоложки проучвания, от които са избрани три участъка, на които са проведени геофизични изследвания. Избраната перспективна площадка за изграждане на сондажния кладенец попада в поземлен имот в местността Арнаутски ливад.

Прогнозната стойност на поръчката е 646 583 без ДДС.

Екип на професор Щерев в продължение на 2 години извършва проучвания в района на село Бистрица и прогнозира  минерална вода около 60 градуса на дълбочина между 900 и 1200 метра, а очаквания дебит е 25 л/сек.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top