Община Търговище дава 270 000 лв. за снегопочистване

Община Търговище обяви обществена поръчка за снегопочистване на 211 км от общинската пътна мрежа за сезоните 2020-2021 и 2021-2022. Това са участъците: Дралфа – Миладиновци, Давидово – Съединение, Пробуда – Певец; Момино, Божурка – Александрово, Макариополско – Буйново, Руец –  Кралево, Пролаз – Драгановец, Лиляк – кв. Въбел – местен път – Чокята.

Прогнозната стойност на поръчката е 270 000 лв. без ДДС.

Кандидатите трябва да са с опит в снегопочистването, както и да разполагат с необходимата техника и персонал.

Всеки участник в откритата процедура може да подаде оферта за една, за няколко или за всички 8 обособени позиции.

Документи за участие се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище в срок до 19 октомври.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top