Община Шумен търси фирма за ремонт на улица за близо 800 хил. лв.

Община Шумен търси изпълнител за основен ремонт на ул. „Генерал Радецки“ в квартал “Боян Българанов”. Ремонтът ще е през следващата година, но до края на тази трябва да се избере строител за обекта.

Средствата за преобразяването на улицата са в размер на 781 320 лв. с ДДС.

Рехабилитацията ще се извърши с парите от държавната целева субсидия, която получава за капиталови разходи всяка година. Става въпрос за  участъка от ул. „Самара“ до ул. „Средна гора“.

Улицата е с  множество напуквания, обрушвания, пропадания и дупки. Тротоари напълно липсват, като пешеходното движение се осъществява по околния терен.

Предвижда се изграждане на тротоар с асфалтово покритие от двете страни на улицата. Също така е заложено понижаване на бордюрите и тактилни плочи за достъпна среда, където са разположени няколко търговски обекта, до които трябва да бъде осигурен достъп.

Гаранционният срок на обекта е три години.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top