Ремонтират хирургията във Велико Търново

Ремонтират хирургията във Велико Търново. Първо хирургично отделение в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” предстои да бъде преобразено.

Това е едно от най-натоварените отделения в стационара, през което годишно минават над 1100 пациенти.

В момента дейността му е спряна, тъй като в него се лекуват пациентите, заразени с коронавирус. След отшумяване на кризата с COVID-19 и отпадане на необходимостта от специализираното отделение, ще бъде извършен и планираният ремонт. Такъв не е правен от около 30 г.

За обновяване на отделението е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, а предвидената сума е 200 000 лв. без ДДС.

Според инвестиционния план са заложени частични вътрешни преустройства, без засягане на конструкцията на сградата, подмяна на подови настилки, стенни и таванни покрития, подмяна на врати и прозорци.

Заложени са също така подмяна на електрическата и ВиК инсталации, внедряване на мерки за пожарна безопасност и др. За изпълнител ще бъде избрана фирмата, която предложи най-изгодна цена за ремонта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top