Строят детска градина в Бургас

Строят нова детска градина в бургаския комплекс „Братя Миладинови“. Тя ще се казва „Морско конче“ и ще е филиал към детска градина „Раковина“. В този район има най-голям недостиг на места в детските градини. Това се посочва в обявената обществена поръчка. 

Проектът предвижда новата детска градина да осигури 100 допълнителни места за прием. Децата ще са разпределени в 4 групи по 22. Сградата ще има сутерен, ще е на два етажа, с дворно пространство и места за паркиране на персонала. 

Предвижда се ремонтите дейности да са на стойност над 1 600 000 лв. Финансиране обаче все още не е осигурено. Очаква се средствата да бъдат отпуснати от Министерството на образоването и науката. Предвижда се ремонтните дейности да продължат около година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top