Община Пловдив дава половин милион за план за развитие

Община Пловдив обяви обществена поръчка за разработване на стратегически документи за програмния период 2021-2027 година.

Срещу 500 000 лв. избраният изпълнител ще трябва да разработи План за интегрирано развитие на община Пловдив за периода 2021-2027 г. и да подготви техническа документация за приоритетните проекти за развитие на общината.

В Плана за интегрирано развитие (ПИРО) се посочват средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й със съседните общини и с Общия устройствен план. 

Кандидатите могат да подадат офертите си до 9 ноември т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top