Здравното ведомство купува линейки за 9 млн. лв.

Здравното ведомство купува линейки за 9 млн. лв. Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за доставка на 42 високопроходими линейки за 9 млн. лева с ДДС.

Поръчката е за доставка на линейки, тип B, с повишена проходимост, с необходимото оборудване и осигуряване на гаранциионно, сервизно обслужване и гаранционна отговорност при минимални гаранционни срокове.

Уточнено е обаче, че ако постъпят предложения, надвишаващи прогнозната стойност, кандидатите няма да бъдат отстранявани от процедурата.

Предвид това, че обхвата на настоящата обществена поръчка е специфичен и се касае за доставка на специализирани превозни средства, оборудвани с медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура), при изготвянето на проекта на договор бяха допълнени, изменени, премахнати клаузи от проекта на договор, разработен и публикуван в Портала за обществените поръчки, е уточнено в новата документация.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top