Община Шумен обяви поръчка за сепариране на смет

Община Шумен пусна обществена поръчка за предварително сепариране на битови отпадъци. Услугата ще се предоставя на територията на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка възлиза на 2 520 000 лв. без ДДС.

Избраният за изпълнител ще трябва да монтира и пусне в експлоатация за своя сметка инсталация за сортиране на площадка, находяща се на територията на община Шумен.

Финансирането на този договор се осъществява от общинските бюджети на всяка една от общините, включени в поръчката за 2021, 2022 и 2023 година. Срокът за изпълнение на услугата е 36 месеца.


Оферти се приемат до 27 ноември 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top