Ремонтират 6 моста за 355 000 лв.

Ремонтират 6 моста за 355 000 лв. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за технически проекти за ремонта на съоръженията.

Търгът включва изготвянето на проектни решения за обновяването на Дъговия мост над река Русенски лом, на селскостопански надлез в района на село Малко Чочовени, на съоръжение в Благоевград, а също и на 3 мостови съоръжения на третокласния между Вукан и Пенкьовци в област Перник.

Срокът за подаване на офертите е до 3 декември 2020 г.

Първата обособена позиция е за проектиране на ремонта на Дъговия мост на бул. „България“ в Русе, който съвпада с трасето на първокласния път I-5 Русе – Велико Търново. Съоръжението е с дължина 445 м и премина над жп линията Русе – Горна Оряховица, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ и р. Русенски Лом. Индикативната стойност на поръчката е 90 хил. лв. без ДДС.

Втората обособена позиция е за проектиране на ремонта на селскостопански надлез при 381-ви км на път I-6 София – Бургас в района на с. Малко Чочовени, област Сливен. Съоръжението е 42 м и преминава над път I-6 София – Бургас. Стойността на поръчката се оценява на 75 хил. лв. без ДДС.

Третата обособена позиция е за проектиране на ремонта на селскостопански надлез мост при км 0 на път III-1006 Благоевград –Падеж. Съоръжението е на ул. „Покровнишко шосе“ в гр. Благоевград и преминава над път I-1/Е79 София-Кулата. То е с дължина 175 м., а индикативната стойност на поръчката е 80 хил. лв. без ДДС.

Четвъртата обособена позиция е за проектиране на ремонта на мост над р. Вуканска при 5-ти км на път III-637 Вукан – Пенкьовци в област Перник, в района на с. Вукан. Съоръжението е 11 м., стойността на поръчката пък е 50 хил. лв. без ДДС. Петата е за проектиране на ремонта на два моста на път III-637 Вукан – Пенкьовци в област Перник. Един от мостовете преминава над р. Ерма след кръстовището с път II-63 Трън – Стрезимировци при км 0 на път III-637 като съоръжението е 45 м. Вторият мост пък е над над дере Видрар при 20-ти км на път III-637, в района на с. Видрар. Дължината на съоръжението е 13 м. Индикативната стойност на поръчката е 60 хил. лв. без ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top