Община Сунгурларе дава 140 хил. лв. за снегопочистване

Община Сунгурларе взима предварителни мерки за осигуряването на снегопочистването и поддръжката на пътищата по врема на предстоящата зима.

С обществена поръчка за малко над 140 хил. лв. от общината търсят кой да предостави услуга по снегопочистване – както патрулно, така и периодично. В поръчката влиза още и обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане; окосяване на тревни площи и изсичане на храсти; предпазване от снегонавявания. 

Крайният срок за подаване на документи е 10 ноември 2020 г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта. 


top