Община Пазарджик търси фирма за събиране на селския боклук

Община Пазарджик търси фирма за сметосъбиране и извозване на боклука до Регионалното депо за 28 от малките населени места. Обявена е обществена поръчка, в която  са предвидени почистване на нерегламентирани сметища, както и транспортиране на някои отпадъци от производствата, строителни и селскостопански отпадъци, характерни за селските райони.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 153 216 лева.

В нея са включени 28 от общо 31 села в общината. Ивайло, Мокрище и Главиница се обслужват от пазарджишката фирма „Брокс“. С нея общината има дългогодишен договор, който бе удължен през 2019-та за още 5 години.

Оферти се приемат до 16 декември 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top