Община Родопи сменя селски водопровод

Община Родопи стяга обществена поръчка за рехабилитация на водопроводната мрежа в село Брестовица. Предстои процедурата да стартира до края на ноември тази година.

В началото на септември общината отпусна 85 000 лева за изготвяне на проект за цялостна подмяна на водопреносната мрежа в Брестовица.

Хората от години страдат заради качеството на водата, а през февруари в селото бе установено наднормено съдържание на манган в питейната вода.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top