Дават 40 хил. лв. за парочистачки за забавачки

Дават 40 хил. лв. за парочистачки за детски градини в Ботевград. Общината обяви обществена поръчка за 12 професионални системи за почистване и дезинфекция с пара за забавачки в града.

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 39 990 лв. без ДДС.

Професионалните системи за почистване и дезинфекция с пара трябва да отговарят на някои от следните технически спецификации: работна температура – 170  ̊С, производство на парен капацитет 110 г/мин, максимална обща работна мощност 1650 W; 2850 W, максимална мощност на бойлера 1650 W; 2000 W, вместимост на бойлера 2,2 л, максимално налягане 8 бара и други.

Срок за получаване на оферти е 10 декември 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top