АПИ търси строители за магистрала

АПИ обяви обществена поръчка за технически проекти и строителството на първите 75.6 км от автомагистралата Русе – Велико Търново.

Прогнозната стойност на поръчката е 982.74 млн. лв. без ДДС.

Тръжната процедура е в две обособени позиции.

В първата е участъкът от Русе до Бяла, а във втората обходният път на град Бяла.

Срокът за подаване на офертите е до 21 януари 2021 г.

Участъкът от Русе до Бяла е с дължината 40.24 км. Прогнозната стойност на поръчката за изработване на техническия проект и строителството е 536.391 млн. лв без ДДС. Срокът за изпълнение е 2120 календарни дни.


Обходът на Бяла е с дължина 35.4 км. Прогнозната стойност на поръчката за изготвяне на техническия проект и строителството е 446.349 млн лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 1810 календарни дни.

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132.84 км и е разделено на три участъка, като освен Русе – Бяла и обхода на град Бяла включва и отсечката Бяла – Велико Търново.

Автомагистралата ще започва на 3 км източно от Дунав мост при гр. Русе, при пътния възел с път II-21 Русе – Силистра, и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока Прохода на Републиката и прохода Шипка. Обществената поръчка се обявява въз основа на изработен и одобрен идеен проект, според който магистралата ще има две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети.

По трасето е предвидено изграждането на 22 моста и виадукта с обща дължина близо 15 км и 3 тунела по лявото платно и 2 по дясното в участъка Бяла – Велико Търново. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 18 пътни възела.

Строителните работи ще започнат от участъците с най-интензивно движение, каквото е трасето Русе – Бяла. В момента първокласният път е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти.

Изграждането на автомагистралата Русе – Велико Търново е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява връзка между държавите oт Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top