Община Стамболово дава 800 000 лв. за ремонт на селски улици

кърпят

Община Стамболово обяви обществена поръчка за ремонт на улици в селата Долно Ботево и Рабово. Предстои асфалтиране на 18 улици в двете села.

Прогнозната стойност на поръчката е 782 205 лв. с ДДС, а офертите на кандидатите се приемат до 28 декември 2020 г.

Улиците в двете села са разбити, като цялостно преасфалтиране не е правено от много години. Причина за това състояние на улиците е и многократното разкопаване за отстраняването на аварии.

Проблемът се е задълбочава през последните години с проливните дъждове, се казва в обявлението на обществената поръчка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top