Подменят водопроводи в Хасково за 732 500 лв.

Подменят водопроводи в Хасково за 732 500 лв. Сумата е предоставена на общината от регионалното ведомство.

Средства са за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в района между бул.“Съединение“, бул.“Раковски“ и ул.“Климент Охридски“.

Финансиране е предвидено и за подмяна на водопровода в участък по бул.“Съединение“ от Областно пътно управление до шахта, намираща се зад читалище „Заря“. Реконструкция на хранителен водопровод предстои от ул.“Панорама“ за квартал “Младежки хълм“, в района на стадион „Хасково“.

Предвижда се смяна на водопровода и в района между ул.“Стара планина“, ул.“Кавала“ и бул.“България“.

Приоритетно ще се започне от бул. „Съденение“, а  участъците за ремонтите са подадени от ВиК-Хасково.

За обектите има проведена обществена поръчка и избрани изпълнители. Това са „Атастрой“, „Водно строителство“ АД и „Еко Традекс Груп“. Работата по изпълнение на проекта ще започне в началото на следващата година при подходящи метеорологични условия.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top