Столична община дава 41 млн. лв. за подмяна на стари печки

Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 25 644 уреди за битово отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори. С тях безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища на всички граждани, които се включат в програмата за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво.

Проектът е част от процедурата за подобряване на качеството на въздуха в София, за което столицата спечели финансиране от Оперативна програма „Околна среда“.

Общата стойност на поръчката е 41 млн. лева.

Ще бъдат обхванати над 9300 домакинства. Досега одобрените кандидати за подмяна на старите им печки са 5 506.

Наред с монтажа на новите уреди е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. Те ще бъдат предадени за рециклиране, като получените средства ще бъдат инвестирани от общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top