По 43 млн. лв. на ден са изхарчени за поръчки през 2020 г.

проверяват

По 43 млн. лв. на ден са разписвали държавните и общински институции в договори за възлагане на обществени поръчки през 2020 г. Данните в ресорната агенция до 30 декември сочат, че сключените контракти надхвърлят 15,7 млрд. лв. без ДДС. Сумата е сходна с парите през 2019 г.

Причината е, че отново има мегапроект – миналата година това беше продължението на “Турски поток” през България, за което “Булгартрансгаз” се договори с консорциума “Aркад” срещу 2,15 млрд. лв., а сега са дадените от Агенция “Пътна инфраструктура” малко над 2 млрд. лв. на “Автомагистрали” за строежа на “Хемус” и пътя “Видин-Ботевград”.

Принос за високия резултат при сключените договори имат още Министерството на здравеопазването и Националната компания “Железопътна инфраструктура”. Извън общата рамка на разходите остават споразуменията за модернизация на Българската армия за стотици милиони лева, които обаче се сключват по друг ред. Те не фигурират и в списъка с обявените нови търгове през 2019 г., които според данните на Агенцията за обществени поръчки са общо за над 13 млрд. лв.

В тази сума не са включени и парите за “Автомагистрали”, както и за други държавни фирми, като “Монтажи” например, които ги получават по т.нар. In-house принцип – без търг и официална процедура. За 2020 г. тези изключения са за над 1,07 млрд. лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top