Община Пловдив дава 300 хил. лв. за дезинфектанти

Община Пловдив дава близо 300 000 лв. за дезинфектанти за 1 година.

Обявената обществена поръчка за 256 918,66 лв. е разделена в 2 позиции. Те са за доставка на препарати за ръчна дезинфекция и за професионално прочистване на басейнови води.

В първата позиция са препаратите за дезинфекция за ръце и повърхности.

Оферти се набират до 8 февруари т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top