Топлофикация София дава 350 млн. лв. за инсталация

Топлофикация София обяви обществена поръчка за изграждане на инсенератор за горене на отпадъци за 350 млн. лв. Над половината от средствата за RDF инсталацията се осигуряват от Европейската комисия, а другата част е заем от Европейската инвестиционна банка.

Срокът за изграждане на инсталацията е до 2023 г. С това се затваря цикъла за преработка на отпадъци и ще се намалят разходите за природен газ.

Предвижда се инсенераторът да се изгради във „Военна рампа“, близо до Централна гара. Там ще се извършва изгарянето на раздробеният и изсушен твърд битов отпадък, който се произвежда от софийския завод за боклук край с. Яна. От него се получава краен продукт – т.нар. RDF, който може да се използва за производство на топло- и електроенергия.

Оферти ще се приемат до 15 март т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top