Столична община дава над 3.55 млн. лв. за ремонт на баня

Столична община обяви обществената поръчка за ремонт на банята в “Овча купел”. Тя е на стойност 3.55 млн. лв. без ДДС.

От тях 2.6 млн. лв. са осигурени през 2018 г. от програмата “Наука и образование за интелигентен растеж”, която включва ремонта на банята в по-голям проект за център за върхови постижения.

Останалите близо 1 млн. лв. общината ще трябва да отдели от бюджета си, като към момента такова финансиране не е осигурено, пише в документацията на обществената поръчка.

Срокът за подаване на офертите е 4 март 2021 г., а критериите за оценка – предложената цена и качеството, са с еднаква тежест.

Изпълнителят ще трябва да изпълни проекта за 300 дни, което означава, че банята може да бъде обновена до средата на следващата година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top