Ремонтират залата по щанги в Асеновград

Ремонтират залата по щанги в Асеновград. За целта Министерството на младежта и спорта отпусна близо 190 хил. лв. Зала „Иван Веселинов” ще блесне с ново осветление. Ще бъде сменена дограмата и ще бъдат поставени климатизатори.

Така спортната зала ще стане по привлекателна за деца и младежи и ще се продължи действието на традиционно силната школа по вдигане на тежести в Асеновград, надява се местната управа.

За ремонта е обявена обществена поръчка, а офертите по нея се приемат до 19-ти февруари 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top