Строят нови класни стаи в Граф Игнатиево

Строят нови класни стаи в школо в Граф Игнатиево. Три нови класни стаи ще бъдат построени в двора на ОУ „Граф  Игнатиев“  в Граф Игнатиево. Община Марица пусна обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и изграждане на нова самостоятелна едноетажна сграда, в която ще са помещенията.

Прогнозната стойност на поръчката е 485 991.71 лв. с ДДС.

Трите нови класни стаи ще бъдат разположени на площ от 447 кв.м. В тях ще се водят занятия  на още 78 ученици.

С реализирането на строежа ще се избегне преминаването на двусменен режим на обучение в училището.

Оферти за участие се приемат до 23 февруари 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top