Купуват апарати за хемодиализа за над 120 хил. лв.

Купуват апарати за хемодиализа за над 120 хил. лв. УМБАЛ „Пловдив“ обяви обществена поръчка за 6 апарата.

Апаратурата трябва да е нова, произведена не по-рано от 2020 г. Доставчикът трябва да осигури 12 месеца гаранция. А в срок от 10 години след края на гаранцията да осигурява оригинални резервни части за апаратите.

Доставката на апаратите трябва да стане максимум до 30 календарни дни след избора на изпълнител, а в един работен ден трябва да бъде обучен персоналът за работа с новите машини.

Прогнозната стойност на поръчката е 120 000 лева без ДДС. Крайният срок за участие 11 март 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top