Дават 330 хил. лв. за реклама на крепост

Дават 330 хил. лв. за реклама на крепост. Толкова ще струва популяризирането на туристическите атракции, включени в проекта „По крепостните стени на Филипопол“, става ясно от обявената от община Пловдив обществена поръчка. 

Обектите в проекта са античния  комплекс „Източна порта“ и археологическия комплекс „Небет тепе“ и прилежащите им подходи. Целта е културно-историческото наследство на града да се утвърди като ценност с национално значение.

В обхвата на поръчката са включени проучвания за евентуалните посещения на българските и чуждестранни посетители в дестинациите, повишаване информираността на обществеността за туристическите атракции, чрез организиране и провеждане на пресконференция и информационни семинари, участие в телевизионни формати с туристическа насоченост, публикуване на статии и редакционни материали в български и чуждестранни специализирани издания, изготвяне на видеоматериали и записване на брандирани USB стикове. 

Предвижда се създаването на сайт на български и английски език за обектите,  популяризирането им във Facebook и Instagram за 2 години, както и изготвянето на банери, билбордове, сувенири и други рекламни материали за проекта. Друго изискване е организирането на участия в  регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири, организиране на 5 тура за 15 участника, създаването на специално аудио-видео шоу.

Крайният срок за подаване на офертите е 16-ти април 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top