Община Хасково с поредна поръчка за ОУП

Община Хасково пусна нова обществена поръчка за изработване на Общ устройствен план. Причината е, че предишната за пореден път беше отменена.

Прогнозната стойност на поръчката е 450 000 лв. без ДДС.

Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие. В Плановото му задание са представени проблемите на общината, които предстоят за решаване.

Офертите се подават до 23 април, а отварянето на заявленията ще стане на 26 април 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.top