Правят две нови пристанища във Варна и Бургас

Правят две нови пристанища във Варна и Бургас. Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще похарчи 11 100 000 лева без ДДС за двете нови яхтени пристанища и сервизна зони, става ясно обществената поръчка за тяхното проектиране и строителство.

Новите пристанища трябва да дадат възможност за домуване на до 150 броя различни типове яхти. Най-много места ще има за лодките с дължина от 3 до 9 м, а най-малко (само 12 броя) са отредени за яхти от 20 до 25 м.

Според техническите спецификации ще се изгражда система от понтони, свързани със съществуващата кейова конструкция, които ще бъдат фиксирани с котви и вериги. Освен това ще се построи и необходимата брегова и плаваща инженерна инфраструктура като ток, ВиК и противопожарна система, необходими за функционирането на яхтените зони.

По план новата яхтената зона в Бургас ще се намира на пристанищния терминал „Изток“, а яхтеното пристанище във Варна – в източната част на Морска гара. Сервизната зона за ремонт и поддръжка на по-малки яхти пък ще бъде изградена върху имот до канала, който разделя варненските квартали Аспарухово и Острова. Планираните яхтени пристанища трябва да бъдат готови за 9 месеца.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top